Enter your keyword

Vznik strany

Stačí, abychom pohlédli mezi sebe a porovnali naše vlastní vyznání ke komunismu, aby každý z nás potvrdil, že přerod ke komunismu byl u každého pozvoleným procesem, a nikoliv skokem.

Z projevu Bohumíra Šmerala na ustavujícím sjezdu KSČ (15. května 1921)

Ve dnech 14.–16. května 1921 vznikla v Obecním domě
v Karlíně za účasti 569 delegátů Komunistická strana
Československa. Všechny komunistické organizace
existující na území ČSR se sloučily na sjezdu konaném
na přelomu října a listopadu 1921. KSČ byla stranou
antisystémovou, bojující za svržení demokratických
poměrů a hlásící se otevřeně k sovětskému vzoru.
Z tohoto důvodu nebyla v prvorepublikovém období
přizvána do vlády. Současně však nebyla ani zakázána.
Až do roku 1929 se jednalo o masovou politickou
stranu, která měla řadu satelitních organizací a spolků.
Do KSČ přešla po jejím vzniku většina sociálních
demokratů. Z politologického pohledu se jednalo
o stranu totalitní, která si nárokovala jedinečnost, byla
budována na vůdcovském principu a její struktura
měla pyramidový charakter.
Až do roku 1929 se ve vedení KSČ vystřídalo několik
předsedů, respektive generálních tajemníků. V letech
1921 a 1922 byl předsedou KSČ kobyliský starosta
a senátor Václav Šturc (1858–1939), jenž v roce 1927
kandidoval při prezidentské volbě proti Tomáši Garrigu
Masarykovi. V letech 1923 a 1924 byl předsedou
strany poslanec za Kladno Alois Muna (1886–1943).
Bývalý legionář přešel v Rusku k bolševikům
a byl Leninem pověřen provedením revoluce
v Československu. Na jaře 1929 byl vyloučen z KSČ.
Funkci generálního tajemníka zastával v letech
1921–1922 a 1925–1929 poslanec Bohumil Jílek
(1892–1963). Po V. sjezdu KSČ byl vyloučen ze strany.

Národní dům v Kaizlových sadech v Praze -Karlíně, kde se konal 14.května 1921 I.ustavující sjezd KSČ

Obecní dům v Karlíně, kde ve dnech 14.–16. května 1921 vznikla KSČ
(ČTK / foto: Rostislav Novák)

Panel_5_foto_2_sjezd-

Delegáti ustavujícího sjezdu KSČ (O vzniku a založení KSČ)

Panel_5_foto_3_obalka_1929-

Obálka brožury obsahující proslulou parlamentní řeč Klementa Gottwalda
21. prosince 1929 (Klement Gottwald 1896–1953)

30let_plna_CMYK-kopie-

Oslavy výročí vzniku KSČ byly důležitým stranickým rituálem. Obálka prvního
dne se známkami a razítkem byla vydána v roce 1951 (archiv Petra Blažka)