Enter your keyword

V ilegalitě

KSČ jest sekcí Komunistické internacionály v Moskvě, jejímž programem jest zavedení diktatury proletariátu a násilná změna státní formy. Uplatňování tohoto programu ohrožuje zejména za nynějších změněných poměrů dosavadní formu státní, a není proto další existence této strany jako státu nebezpečné přípustná.

Z výměru ministerstva vnitra o zastavení činnosti KSČ (20. října 1938)

Komunistická strana Československa vstoupila
do ilegality již v době tzv. druhé republiky.
Nejprve byla 20. října 1938 zastavena její činnost
a posléze byla 27. prosince rozhodnutím ministerstva
vnitra rozpuštěna. Strana tak přišla o zastupitelské
mandáty a její majetek byl zabaven. Část stranického
vedení v čele s Klementem Gottwaldem se v té době
již nacházela v zahraničí. Z mladších funkcionářů KSČ
bylo v listopadu 1938 vytvořeno ilegální ústřední
vedení, které představovali Emanuel Klíma, Eduard
Urx, Viktor Synek, Otto Synek a Jan Zika. Při přechodu
do ilegality byl využit tzv. AG aparát. Budován byl
již v polovině třicátých let proti prvorepublikovému
establishmentu a někteří jeho příslušníci byli
vyškoleni v Moskvě. Budování ilegální struktury
narušila nacistická okupace v březnu 1939, kdy bylo
zadrženo asi 300 funkcionářů KSČ, z nichž někteří byli
transportováni do koncentračních táborů. Rozvíjející
se odbojovou práci ilegální KSČ a její spolupráci
s dalšími složkami domácího odboje narušilo uzavření
paktu Molotov–Ribbentrop, po němž čeští komunisté
obdrželi z Moskvy instrukci, že hlavním nepřítelem
komunistického hnutí již napříště nemá být nacistické
Německo, ale západní imperialistické státy.

Panel 10_foto 2_vysílaƒka prvního ilegálního ÚV_-

Radiotelegrafické spojení mezi
ilegální KSČ a Moskvou bylo zřízeno
v červnu 1939
(Na frontách tajné války)

Panel 10_foto 3_Evzen_Rosicky-

Sportovec a komunistický novinář
Evžen Rošický byl nacisty zastřelen
25. června 1942 v Kobylisích
(archiv Jaroslava Čvančary)

Panel 10_foto 1_ilegální Rudé právo-

Ilegální Rudé právo, které vycházelo od srpna 1939 (archiv Petra Koury)

Panel 10_foto 5_Lorenz-

Arnošt Lorenz se svojí manželkou Margaretou Baumgartenovou patřili
k odbojářům, kteří byli z KSČ vyloučeni pro nesouhlas s paktem
Molotov–Ribbentrop. Po napadení SSSR se opět do komunistického odboje
vrátili a později byli nacisty popraveni (archiv Jaroslava Čvančary)

Panel-10_foto-4_Otto-Synek-

Mezi klíčové osobnosti prvního
ilegálního ústředního vedení KSČ patřil
předválečný poslanec Otto Synek
(archiv Jaroslava Čvančary)