Enter your keyword

Uchopení moci

Přísahám, že svou obětavostí v práci a v boji proti nepřátelům pracujícího lidu, jakož i oddaností věci socialismu, budu vzorem všem ostatním občanům. Přísahám, že budu pečovat o vnitřní bezpečnost lidově demokratické republiky Československé, chránit socialistickou zákonnost, dodržovat pracovní disciplínu, střežit socialistické vlastnictví a jsem ochoten ke splnění tohoto úkolu přinést v oběť svou krev i svůj život, aby bylo dosaženo úplného vítězství nad nepřítelem.

Z přísahy příslušníka Lidových milicí (1953)

KSČ se od nástupu do vlády v dubnu 1945 snažila za
výrazné sovětské pomoci ovládnout klíčové mocenské
instituce nezbytné k převzetí a udržení moci. Vytvořila
paralelní mocenský systém uvnitř sekretariátu
ústředního výboru, který řídil komunistické buňky
v jednotlivých resortech a ve státním aparátu.
Specifickým mocenským orgánem se stalo ministerstvo
informací, zásadně ovlivňující veškerá československá
média a určující rámec státní propagandy. Prezident
Edvard Beneš a představitelé demokratických stran
svým dlouhodobým přístupem napomohli komunistům
k poměrně hladkému převzetí moci.
Klíčovými mocenskými oporami komunistického
režimu byly útvary ministerstva národní bezpečnosti
a ministerstva národní obrany, zejména Národní
a Státní bezpečnost, Pohraniční stráž, Vnitřní vojska,
Lidové milice, útvary Československé lidové armády
a v resortu ministerstva spravedlnosti Sbor vězeňské
stráže. Významnou roli hráli sovětští poradci.
Prostřednictvím aparátu KSČ prosazovalo stranické
vedení politiku od centra až po místní buňky.
Jednotlivá oddělení ÚV KSČ, spadající do gesce
ústředního tajemníka a jeho zástupců (tajemníků),
byla zaměřena na organizačně‑instruktorské

a kádrové záležitosti, státní administrativu, masové
organizace, mezinárodní záležitosti, hospodářství
a průmysl, zemědělství a výživu, kulturu a ideologii,
školství a vědu. Součástí sekretariátu byly orgány
stranické kontroly, hospodářsko‑technická správa atd.
Zásadním nástrojem k ovládání státu a společnosti
byl nomenklaturní systém schvalování kandidátů do
vedoucích vládních, hospodářských, politických
a společenských funkcí.

Rozmístění jednotek SNB na Václavském náměstí 25. února 1948 svědčí
o připravenosti únorového převratu (ABS)

Dne 25. února 1948 oznámil Klement Gottwald účastníkům manifestace na
Václavském náměstí, že prezident Edvard Beneš souhlasil s rekonstrukcí vlády.
Ve vládním automobilu s ním přijel na zadním sedadle také Rudolf Slánský
(Vítězný únor ve fotografii)

Panel_13_foto_7_Ployhar-

Jedinou veřejnou protikomunistickou
akcí 25. února 1948 byl studentský
pochod na Pražský hrad. Zastaven
byl v Nerudově ulici kordonem
příslušníků SNB a Lidových milicí,
jak ukazuje vzácný snímek fotografa
Jiřího Ployhara
(Dějiny Univerzity Karlovy IV)

Panel_13_foto_8_1978-

Účastníci shromáždění k 30. výročí únorového převratu na Staroměstském náměstí (Pevná opora strany)

Panel_13_foto_9_plakat-

Propagandistický plakát připomínající
únorový převrat, 1983 (MXX)