Enter your keyword

Statistika

Komunistická strana Československa patřila již
v prvorepublikové době k masovým stranám. Na rozdíl
od okolních států působila legálně až do října 1938,
kdy byla její činnost zakázána. Pouze ilegálně mohla
působit také během nacistické okupace, kdy část
jejích představitelů byla v exilu. Z dlouhodobého
pohledu je zajímavá podobná voličská podpora
na počátku její existence a v roce 1990. Výjimku
představují volby v roce 1946, kterých se ovšem mohly
zúčastnit pouze povolené strany, sdružené v Národní
frontě Čechů a Slováků. KSČ tehdy výrazně zvítězila.
V období komunistického režimu se již jednalo
o nesvobodné volby, KSČ kandidovala na jednotné
kandidátce Národní fronty. Po roce 1989 získala KSČM
ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR největší
počet hlasů v roce 2002 (18,5 % hlasů). Od té doby její
zisky klesaly (naposledy v roce 2017 získala už pouze
7,76 % hlasů)

Obdobný vývoj je možné vysledovat v počtu
členů, i když zde zásadní roli hrály masové prověrky
a vylučování. První zásadní pokles nastal v roce 1929
v souvislosti s bolševizací strany. Značné oběti mezi
svými členy utrpěla KSČ také během nacistické
okupace. V roce 1945 měla pouze několik desítek
tisíc členů, ale záhy se stala nejmasovějším subjektem.
V lednu 1949 dosáhl počet členů KSČ 2,2 milionu.
Počet členů se zmenšil při několika prověrkách,
nejvíce na konci čtyřicátých a šedesátých let
(po srpnové okupaci Československa). V roce 1989
měla KSČ 1 740 000 členů (včetně kandidátů), poté se
počet prudce propadl. V roce 1990 disponovala KSČM
ještě 756 120 členy, po třiceti letech to již bylo
pouze 31 456. KSČM také zestárla, věkový průměr
členů je nyní 75 let.

Výsledky KSČ ve volbách do Poslanecké sněmovny Národního shromáždění
republiky Československé (1925 / 1929 / 1935), Ústavodárného Národního
shromáždění republiky Československé (1946) a Sněmovny lidu Federálního
shromáždění (1990)

Po únoru 1948 zaznamenali komunisté masový příliv členů. KSČ také v červnu 1948 násilně pohltila Československou sociální demokracii.
Řada nových členů přišla z dalších stan včetně Demokratické strany, jak zobrazuje karikatura Štefana Bednára. Vyšla 13. března 1948 v časopise Nové slovo (MXX)

Budova ÚV KSČ (vlajky ČSSR a SSSR) na nábřeží Klementa Gottwalda v Praze.

Sídlo ÚV KSČ na nábřeží Ludvíka Svobody, 1. listopadu 1971
(ČTK / foto: Jan Macháček)

Sídla KSČ / KSČM

Panel_21_foto_1_volby-

Plakát KSČ pro volby v květnu 1946 (MXX)