Enter your keyword

Satelitní organizace

Mezi komunistické satelitní organizace, které měly své
členy seznamovat s třídní a proletářskou výchovou,
patřila již od roku 1921 Federace dělnických
tělocvičných jednot (FDTJ). Kromě tělocvičných jednot
sdružovala mj. vybrané skautské oddíly (Skauti práce,
Spartakovi skauti) a řadu sportovních organizací.
Zastřešovala také síť prodejen se sportovním
vybavením Sporttěl. Masovými organizacemi byly Rudé
odbory a Hnutí nezaměstnaných, které se zaměřovaly
na sociální pomoc a solidaritu zejména při ztrátě
zaměstnání, zajišťování finanční podpory stávkujícím
a jejich rodinám.
Generálním tajemníkem KSČ v letech 1922–1925
a významným představitelem odborového hnutí byl
Antonín Zápotocký (1884–1957). V období nacistické
okupace byl vězněn v koncentračních táborech.
V letech 1948–1953 byl předsedou vlády a v období
let 1953–1957 prezidentem. Podílel se na konstrukci
poúnorových politických procesů. Stal se známým
tím, že těsně před provedením měnové reformy
v květnu 1953 ujišťoval veřejnost, že naše měna je
pevná. Stalinem byl kritizován za literární aktivity –
podle sovětského vůdce měl politik buď řídit stranu
a stát, anebo psát romány.
Neortodoxní učitel, novinář, poslanec a senátor
Josef Haken (1880–1949) byl předsedou KSČ
v letech 1924–1927. Tehdy i později se podřizoval
sovětským politickým zájmům.

Panel_6_foto_1_zavodni_vybory-

Konference závodních výborů v Praze v roce 1926 (Národní muzeum)

Panel_6_foto_2_odbory

Předsednictvo sjezdu Průmyslového svazu horníků v Kladně v roce 1930
(Národní muzeum)

Panel_6_foto_3_most-

Hornická stávka v Mostě roku 1932. Fotoaparát drží Antonín Zápotocký
(Antonín Zápotocký ve fotografii)

Panel_6_foto_4_maj_1934-

Čelo prvomájového průvodu v Praze, 1. května 1934 (Národní muzeum)

Panel_6_foto_5_Gottwald_Zapotocky-

Klement Gottwald jmenuje Antonína Zápotockého předsedou vlády,
15. června 1948 (Klement Gottwald 1896–1953)