Enter your keyword

Sovětský vzor

Jednou z podstatných příčin skoro podivuhodného zjevu, že marxistická levice během dvou a půl poválečných let stala se největší stranou dělnickou v Československé republice, snad největší politickou stranou v Československu vůbec, bylo to, že jsme nepostavili mezi sebe a ostatní dělníky, řekněme v lednu 1919, příkrou mez, nýbrž jsme postupně odstraňovali jednu oportunistickou ilusi za druhou, podchycujíce vždy masy v každém tomto kroku vpřed.

Bohumír Šmeral v projevu na I. sjezdu KSČ (1921)

Po skončení 1. světové války se sociální demokraté
ztotožnili s konceptem československého státu.
V prvních parlamentních volbách se stali nejsilnější
politickou stranou. Jejich představitel Vlastimil Tusar
obsadil post předsedy vlády. Strana se ale ocitla
v hlubokých názorových střetech. Vyhranil se v ní
silný levicový proud, který se hlásil k bolševickému
programu (označil se za marxistickou levici).
V září 1920 padla Tusarova vláda. Konflikt v sociální
demokracii vyvrcholil v prosinci 1920 soubojem
o Lidový dům, při kterém byla redakce stranického
deníku Právo lidu násilně obsazena příznivci levice.
Budova byla za asistence policie vyklizena a předána
zpět vedení sociální demokracie. Levice stranu
opustila a připravila vlastní politický projekt.

Tusar, Vlastimil - Politician, Czechoslovakia  *18.10.1880-22.03.1924+  Prime minister 1919-1920  Portrait at the writing table   -  Published by:  'Berliner Illustrirte Zeitung'  23.03.1924    Vintage property of ullstein bild  *** Local Caption *** 01024489

Vlastimil Tusar – předseda československé vlády v letech 1919–1920 (ČTK)

Panel_3_foto_2_Lidovy_dum-

Lidový dům – sídlo sociálně demokratické strany a redakce Práva lidu,
foto z roku 1912 (Národní muzeum)

Panel_3_foto_3_rude_pravo-

Rudé právo z 11. prosince 1920 (Národní muzeum)

Panel_3_foto_4_Smeral-

Bývalý předseda sociální demokracie a spoluzakladatel KSČ
Bohumír Šmeral (1880–1941). Přestože se setkal v Rusku s Leninem, nepatřil
mezi stoupence násilné revoluce v Československu (Národní muzeum)