Enter your keyword

Politické procesy

Občané soudci, ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci socialismu.

Ze závěrečné řeči prokurátora Josefa Urválka při procesu s Rudolfem Slánským
a dalšími bývalými komunisty u Státního soudu v Praze (26. listopadu 1952)

Politické procesy se skutečnými i domnělými odpůrci
se odehrály ve všech zemích ovládaných komunisty.
Po únoru 1948 následovaly inscenované politické
procesy se skutečnými i domnělými oponenty režimu –
více než 240 jich bylo popraveno a několik tisíc osob
zemřelo ve vězení. Na státní hranici zahynulo nejméně
300 osob. Jednou ze skupin obětí byli paradoxně také
samotní komunisté, kteří se někdy osobně podíleli
před svým zatčením na represích. Vnitrostranická
diskuse o jejich rehabilitaci byla jedním z důležitých
impulzů vedoucích k pražskému jaru.

Fotografie Klementa Gottwalda při projevu na Staroměstském náměstí
21. února 1948. Vlevo je původní podoba, vpravo je vyretušovaný fotograf
Karel Hájek a Vladimír Clementis a vpravo opět překrytý Vladimír Clementis,
který byl 2. prosince 1952 popraven. V červnu 1950 zabavila StB rozsáhlý
Hájkův fotoarchiv, z nějž mu byla později vrácena jen malá část snímků
(MMP, ČTK)

Panel_14_foto_3_namesti-

Demonstrace na podporu KSČ 21. února 1948 na Staroměstském náměstí
(Klement Gottwald 1896–1953)

Dobovou karikaturu pro časopis Dikobraz namaloval Lev Haas (1901–1983).
V období nacistické okupace byl vězněn v koncentračních táborech. Po válce
vstoupil do KSČ a podílel se na její propagandě. V polovině padesátých let se
odstěhoval do NDR (APB)

Rudolf Slánský (1901–1952) byl blízkým spolupracovníkem a přítelem Klementa
Gottwalda. Po válce se stal druhým mužem KSČ. Řídil aparát strany, komunisty
infiltrované v bezpečnostních složkách, měl výrazný podíl na převratu
v únoru 1948 a následných politických represích. V červenci 1951 oslavil své
padesátiny a stal se prvním a posledním nositelem Řádu socialismu. V září 1951
byl odvolán ze stranické funkce a jmenován náměstkem předsedy vlády.
V listopadu 1951 byl zatčen. Za použití fyzického a psychického násilí se přiznal
k domnělým vlastizrádným zločinům. V prosinci 1952 byl v monstrprocesu s tzv.
vedením protistátního spikleneckého centra odsouzen k trestu smrti
a popraven. Stal se tak obětí systému, který sám uváděl do života. Na snímku
Slánský jako vyšetřovanec Státní bezpečnosti (ABS)