Enter your keyword

Destalinizace

My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně: Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících a které měly od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením Komunistické strany Československa skutečností i u nás. Socialismus v naší vlasti zvítězil! Vstoupili jsme do nového období našich dějin…

Preambule socialistické ústavy (1960)

Po Stalinově smrti v březnu 1953 a Chruščovově
projevu v únoru 1956 na XX. sjezdu KSSS nastalo
v sovětském bloku období destalinizace. Zasáhla
v několika vlnách celý východní blok a přivodila
uvolňování poměrů i revizi politických procesů se
straníky. Zaznívala kritika tzv. kultu osobnosti, podstata
režimu ovšem nebyla zpochybněna. V Československu
měla destalinizace opatrnější průběh i vzhledem
k tomu, že politici zapojení do konstruování procesů
zůstávali stále ve vedoucích stranických a státních
funkcích. Jediným významnějším představitelem, který
zpočátku musel v důsledku změny poměrů odejít, byl
Gottwaldův zeť a ministr obrany Alexej Čepička. KSČ si
svou vedoucí roli v řízení společnosti zakotvila ve
čtvrtém článku ústavy z roku 1960, ačkoli ji uplatňovala
již od únorového převratu.

Zpráva o názorech mládeže, získaných StB pomocí tajné prověrky
korespondence, byla předložena prvnímu tajemníkovi ÚV KSČ Antonínu
Novotnému v červenci 1962 (Národní archiv)

1.máj 1967 - průvod Na Příkopech. Prezident ČSSR Antonín Novotný zdraví z tribuny průvod.

Antonín Novotný (1904–1975) působil v meziválečných časech jako pražský
regionální funkcionář. Za druhé světové války vyvíjel ilegální činnost, za což
skončil v koncentračním táboře. Poté zastával vedoucí stranické posty v Praze
i ústředí. Stanul v čele KSČ a roku 1957 se stal prezidentem. Profiloval se jako
asketický technokrat a odpůrce radikálních reforem, zejména federalizace
Československa. Rád hrával mariáš. Na začátku roku 1968 byl veřejně kritizován
za kumulaci funkcí a odstaven. Na snímku je zachycen během prvomájového
průvodu v roce 1967 (ČTK / foto: Jiří Rublič)

Odstřel Stalinova pomníku na pražské Letné 6. listopadu 1962 (Wikimedia)

Panel_15_foto_2_smernice-

Také v době, kdy byl v čele KSČ
Antonín Novotný, byla popravena
řada oponentů režimu. První strana
přísně tajné směrnice o výkonu trestu
smrti, 20. července 1957
(Národní archiv)

Panel_15_foto_6_Ginsberg-

Studentský průvod s Allenem
Ginsbergem, který byl 1. května 1965
zvolen králem majáles
(foto: Miroslav Khol)

K-067-

Jiří Kolář, Po zápasu, 1964, koláž,
lepenka, 100×70 cm
(Museum Kampa / foto: Oto Palán)