Enter your keyword

Bolševizace

Říkáte konečně, že jsme pod komandem Moskvy a že si tam chodíme pro rozum. Vy jste pod komandem Živnobanky, Petschka, Weimanna, Preisse, vy jste pod komandem Společnosti národů, to jest společností imperialistických dravců, a vy chodíte pro rozum k Petschkům, Weimannům, Rotschildům a Preissům, abyste se naučili vydírat pracující lid ještě lépe než dosud. A my, my jsme strana československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutiti krk. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry!

Klement Gottwald v Poslanecké sněmovně (21. prosince 1929)

V létě 1924 byla na V. kongresu Kominterny vyhlášena
nová orientace, podle níž se měly komunistické strany
zcela podřídit Moskvě. Důraz byl kladen na radikalizaci
a odmítání spolupráce s demokratickými stranami.
V únoru 1929 bylo na V. sjezdu KSČ do jejího čela
dosazeno nové vedení. Karlínští kluci, jak se okruhu
Klementa Gottwalda říkalo, prosazovali bolševizaci
strany. Výsledkem byla hluboká vnitřní krize, odchod
značné části členů včetně mnoha významných
intelektuálů. Situace se změnila v polovině třicátých
let, kdy nacistická hrozba přiměla komunisty ke změně
politiky.
Klement Gottwald (1896–1953) stál v čele KSČ
od roku 1929. V roce 1934 byl jejím kandidátem
na prezidenta. Roku 1938 vystupoval proti přijetí
mnichovské dohody. Po válce, kterou přečkal
v moskevském exilu, zastával premiérský post a zasadil
se o nastolení absolutní moci KSČ. V červnu 1948 byl
po rezignaci Edvarda Beneše zvolen prezidentem.
Obával se o vlastní osud a propadal alkoholismu.
Současně byl budován kult jeho osobnosti, který se
udržel až do pádu komunistického režimu v roce 1989.

Panel_8_foto_1_V_sjezd-

Snímek z jednání V. sjezdu KSČ v roce 1929 (Antonín Zápotocký ve fotografii).

Panel_8_foto_2_Seifert-

Jaroslav Seifert byl členem KSČ
dvakrát. Poprvé odešel po její
bolševizaci v roce 1929. Vrátil se do
ní po válce, vyloučen byl na konci
čtyřicátých let. V roce 1976 podepsal
Prohlášení Charty 77. Roku 1984 byl
oceněn Nobelovou cenou za literaturu
(Wikimedia / foto: Hana Hamplová)

Panel_8_foto_3_Gottwald-

Fotografie maskovaného Klementa
Gottwalda vznikla v období, kdy se
skrýval před zatčením. V srpnu 1934
tajně odjel do Moskvy, kde byl až
do zrušení zatykače v prosinci 1935
(Klement Gottwald 1896–1953)

Panel_8_foto_6_plakat-

Klement Gottwald byl oslavován již za svého života. Dobový propagandistický
plakát KSČ (archiv Jaroslava Čvančar
y)

Panel_8_foto_4_Spanelsko-

Asi 2200 levicově orientovaných Čechoslováků bojovalo v letech 1936–1939 ve
španělské občanské válce. Mnozí z nich se stali nejen oběťmi frankistů, ale na
začátku padesátých let spadli do soukolí politických procesů
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Panel_8_foto_5_Stalin_Gottwald-

Josif Stalin a Klament Gottwald na tribuně při sportovní přehlídce v Moskvě,
21. července 1946 (Klement Gottwald 1896–1953)