1.16.5

Enter your keyword

Museum Kampa – Nadace Jana aMedy Mládkových
a Muzeum paměti XX. století
Museum Kampa – The Jan and Meda Mládek Foundation
and The Twentieth Century Memorial

Století dějin Komunistické strany Československa
Century of history of the Communist Party of Czechoslovakia

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a Muzeum paměti XX. století
Vás srdečně zvou na zahájení exteriérové výstavy vparku Kampa
Museum Kampa – The Jan and Meda Mládek Foundation and The Twentieth Century Memorial
Museum would like to cordially invite you to the opening of the exhibition

dne 14. května 2021 v 19 hodin v Museu Kampa.
on May 14, 2021, at 7 p.m. in Museum Kampa.

Výstavu uvede Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana
a Medy Mládkových, Petr Hejma, starosta městské části Praha 1 a Jan Kalous,
ředitel Muzea paměti XX.století
The exhibition will be introduced by Jiří Pospíšil, Chairman of the Board of Directors of Museum
Kampa – The Jan and Meda Mládek Foundation, Petr Hejma, Mayor of Prague 1 and Jan Kalous,
director of the Twentieth Century Memorial Museum

O výstavě promluví Petr Blažek, spoluautor výstavy.
Opening speech will be given by Petr Blažek, co-author of the exhibition.

Čestní hosté: Hana Marvanová, Miroslava Němcová, Markéta Pekarová Adamová
Honorary guests: Hana Marvanová, Miroslava Němcová, Markéta Pekarová Adamová

Výstava potrvá do 1. srpna 2021.
The exhibition runs until August 1, 2021.

Místo konání: park Kampa mezi budovami Musea Kampa a Werichovou vilou
Venue: in Kampa Park between Museum Kampa and Werich’s Villa

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1
www.museumkampa.cz, www.muzeum20stoleti.cz, www.rudestoleti.cz

Výstava se uskuteční pod záštitou starosty Městské části Praha 1, Petra Hejmy.
The exhibition is being held under the auspices of Petr Hejma, Mayor of Prague 1.